NHA KHOA QUỐC TẾ 8

Bảng giá

Bảng giá khám răng

 

                                                BẢNG GIÁ THAM KHẢO

 

DỊCH VỤ                                                                                                                                ĐƠN VỊ TÍNH ( VNĐ)

 

1.KHÁM BAN ĐẦU

- Khám và tư vấn..........................................................................................................................................Miễn phí

2.NHA CHU

- Cạo voi răng, đánh bóng.............................................................................................................................150.000

- Trường hợp nạo túi nha chu.......................................................................................................100.000 -  200.000

3.TRÁM RĂNG

- Trám răng trẻ em ..............................................................................................................................70.000  / 1 đv

- Trám răng thẩm mỹ ....................................................................................................................150.000 - 200.000

4.NHỔ RĂNG

- Răng sữa ( Tê bôi)........................................................................................................................................30.000

- Răng sữa ( Tê chích).....................................................................................................................................40.000

- Răng vĩnh viễn đơn giản................................ ......................................................... .........,.........100.000 - 300.000

- Răng vĩnh viễn khó...................................................................................................................300.000  - 1.000.000

5.NỘI NHA

- Răng 1-2 chân..............................................................................................................................300.000 - 500.000

- Răng 3-4 chân.............................................................................................................................500.000 -  800.000

- Chữa tủy lại, răng khó...............................................................................................................500.000 - 1.000.000

6.PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH

-Răng tạm..............................................................................................................Miễn phí, làm chung với răng sứ

- Răng sứ kim loại ( bảo hành 2 năm).........................................................................................................1.200.000

- Răng sứ titan ( bảo hành 5 năm)...............................................................................................................2.200.000

- Răng sứ Chromcobalt ( bảo hành 5 năm).................................................................................................2.500.000

- Răng toàn sứ Zirconia Đức ( bảo hành 10 năm).......................................................................................4.500.000

- Răng toàn sứ Cercon (bảo hành 15 năm).................................................................................................5.500.000

- Cùi giả sứ Zirconia.......................................................................................................................................500.000

-Răng toàn sư lava......................................................................................................................................6.000.000

-Mặt dán toàn sứ......................................................................................................................................10.000.000/ răng

7.PHỤC HÌNH – THÁO LẮP

- Răng tháo lắp Việt Nam..........................................................................................................................300.000/R

- Răng tháo lắp Mỹ, Nhật...........................................................................................................................400.000/R

- Răng tháo lắp composite.........................................................................................................................550.000/R

- Răng tháo lắp sứ Vita..............................................................................................................................700.000/R

- Răng nhựa dẻo........................................................................................................................................2.000.000

- Hàm khung kim loại..................................................................................................................................2.000.000

- Hàm khung titan........................................................................................................................................3.500.000

- Keo dán hàm...............................................................................................................................................200.000

8.TẨY TRẮNG

- Tẩy trắng tại ghế.......................................................................................................................................2.000.000

9.DỊCH VỤ KHÁC

- Công gắn đá trên mặt răng ( đá của khách)............................................................................................................................200.000

                                                Các Bài Viết khác

Kiến thức nha khoa

ÁP XE CHÂN RĂNG LÀ GÌ?- NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH ÁP XE CHÂN RĂNG

  • CÁC TRƯỜNG HỢP NÊN NIỀNG RĂNG THẨM MỸ

  • RĂNG SỨ TITAN CÓ TỐT KHÔNG?

  • XỬ LÝ TÊ BUỐT

Video clip